Haapaharju Melody

Ohjelmapalvelut

Satu Kostiainen | 040-7371116 | satu.kostiainen@haapaharjumelody.fi

Musiikilliset ohjelmapalvelut ja luennot


Laulun lumoa ikiaikaisella kielellä

Musiikilla on uskomaton voima purkaa ja luoda tunteita ja se lisää rohkeutta kohdata itsensä muiden joukossa tasavertaisena omana itsenään. Musiikin merkitys ihmiselle on voimaannuttava. Sen tarkoituksena ei ole pelkästään rentouttaa vaan myös antaa voimaa ja energiaa löytää tasapaino työ ja -siviilielämän pyörteissä. Kun tasapaino löytyy, ihmiset ovat iloisempia, energisempiä ja hyvinvoivia.

Musiikin merkitys

Ikiaikaisella kielellä laulettu monipuolinen improvisaatio musiikkiesitys, joka vie kuulijan taianomaiselle matkalle muinaiseen aikaan, tähän hetkeen ja tulevaan. Laulun voimassa on rakkauden taikaa,joka antaa hetken rauhoittua ja löytää itseään. Tanssi ja elekieli tukevat kielen sanomaa tulkiten vivahdeikkaasti myös yleisön tunteita. Kielen erivivahteet toimivat tunnekielen tavoin tavoittaen ihmisiä kunkin kotikielestä riippumatta yhdistäen näin kuulijoita samaan energiaan ja harmoniaan.

Rakkauden sekä valonkieleksi kutsuttu 'Light language ' toimii energiaa välittävänä ja energiakehoa puhdistavana yksilöiden omien tarpeiden mukaan. Energiahoitojen tapaan se joillekkin saa aikaan voimakkaan tunnereaktion, jos ihmisellä on tunne-elämässään käsittelemättömiä asioita. Puhdistava itku auttaa ihmistä kohtaamaan menneisyyttä uudella lailla anteeksiannon ja ymmärryksen kautta kun kielen rakkauden energia tasapainottaa ihmisen energiakeskuksia eli chakroja.

Tasapainossa olevalle ihmiselle kielen tulkinnallinen ja rakkautta välittävä energia antaa mahdollisuuden käydä aikamatkalla menneisyydessä, joskus hyvinkin kaukana toiseksi ulottuvuudeksi kutsutussa ajassa tai vain rentouttaa monipuolisen musiikin kuuntelukokemuksen kautta.

Miten kukakin konsertin ja kielen kokee on yksilön oman todellisuuden kautta välittyvä. Voimakkaita elämyksiä välittävän musiikin ja taiteen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on tunnettu jo ihmisen alkuhistoriasta lähtien eikä sen mieltä ja kehoa parantavaa vaikutusta käy kiistäminen tieteenkään kautta ajatellen.Mahdollisuus tilata erikseen pelkästään rauhoittavaa ja rakkautta välittävä niin kutsuttu enkelinlauluhetki esimerkiksi muistotilaisuuksiin tai meditaatiotilaisuuksiin.


Teen pienimuotoisesti myös monipuolista musiikkia juhlatilaisuuksiin oman musiikin ja klassikoiden parissa erillisestä sopimuksesta ja soviteltuna tai jazz- ja bluesimprovisaatio musiikkia sisältäviä esiintymisiä, vaikka vieraillen eri kokoonpanoissa muutaman kappaleen verran.Luovuuden ja musiikin kautta vuorovaikutustaitoja kehittävä ja hyvinvointia lisäävä pajatoiminta tai vuorovaikutteinen luento henkisen hyvinvoinnin merkityksestä arjessa

Olen tehnyt musiikin/luovuuden pajoja kouluille ja erilaisille ikäihmisten ryhmille sekä joillekin työyhteisöille nyt reilun neljän vuoden ajan,omaa konseptiani varioiden ryhmien mukaan ja kokoajan kehittäen sitä. Pajani edistävät vuorovaikutusta ihmisten välillä. Käytännössä autan ihmisiä löytämään itseään, rakkautta itseensä ja lahjojaan erilaisten vuorovaikutustaitoja, kehon rytmiikkaa ja oman rytmiikan tunnistamista edistäviä harjoitteita käyttäen. Mikä lisää myös henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 2018-2019 osallistuin myös OKMn rahoittamaan Uteliasluokka-hankkeeseen, joka musiikin ja luovien menetelmien avulla kartoitettiin erilaisia uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja yhdistää musiikkia ja luovuutta muiden oppiaineiden opettamisessa.

Musiikilla on uskomaton voima purkaa ja luoda tunteita ja se lisää rohkeutta kohdata itsensä muiden joukossa tasavertaisena omana itsenään. Oman itsensä rakastaminen ja terve itsetunto on yhteisöllisen toiminnan kannalta keskeistä. Joukkueen,työyhteisön tai ryhmän vahvuus on yksilöissä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Musiikin, tanssin ja kehonkieltä sisältävien harjoitteiden avulla on mahdollista löytää jokaisen oma sisäinen rytmi ja myös sopeuttaa toisten kanssa samaan rytmiin.

Oman yksilöllisen rytmin löytäminen auttaa kuuntelemaan kehoa paremmin. Oppiessaan kuuntelemaan kehoaan ja sulauttamaan omaa rytmiään muiden kanssa samaan rytmiin se edesauttaa ennaltaehkäisemään vammojen syntyä. Kehon kielen rentouden lisääntyessä liike ja tanssiharjoitteiden kautta omaksuu helpommin kyvyn reagoida sekä tehdä rytmin ja nopeudensiirtoja myös myös lajinomaisissa liikunnallisissa liikkeissä. Katseen, pyrkimyksen ja kehon toiminnan yhteistyö kehittyy joustavammaksi ja luonnolliseksi mikä kehittää pelisilmää lajista riippumatta. Myös yksilölajien kohdalla oman rytmin löytäminen tasapainottaa kehon liikkeitä ja kykyä reagoida äkillisiin tilanteisiin helpottuu. Tanssinomaisten liikkeiden kautta kehollinen ilmaisu lisää monipuolisuutta esimerkiksi urheilulajien normaalitreenien joskus yksipuolisiin liikesarjoihin ja tämä osaltaan vähentää ylikuormitusta ja pitää notkeampana.

Musiikilliset esiintymisharjoitteet kehittävät ilmaisukykyä ja rohkeutta toimia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa helpottaen esiintymisjännitystä ja erilaisia suorituspaineita kilpailutilanteissa tai esimerkiksi edustustehtävissä. Äänimaailman ja rytmin yhteys auttaa keskittymisessä. Mielikuvien ja jokaisen sisäisen luovuuden kautta löytää yksilöllisiä vahvuuksia mikä vahvistaa itseluottamusta.

Oman itsensä ja energiarytminsä löytäminen sekä sopeuttaminen toisten kanssa samaan rytmiin auttaa ihmistä kohtaamaan itseään tasavertaisena muiden kanssa ja kehittämään liikunnallisia kykyjään sekä vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Paja sopii kaikenikäisille ja sitä on helppo soveltaa monenlaiseen toimintaan. Itsensä rakastaminen on kokonaisvaltaista mielen,kehon ja sielun yhteistyötä elämän arjessa tasapainoa hakien.


Hinnat sovitellaan sen mukaan onko yksittäinen konsertti/paja tai luento vai useamman kokonaisuus ja musiikkiesitysten kohdalla kuinka isolla kokoonpanolla tilattu.